El problema més greu d'aquest país
—com el de tants d'altres—
és la munió de fills de puta
infantats per tantes mares santes.


Bartomeu Fiol i Móra

0 comentaris: