vista cansada -
s'enfosqueixen les pàgines
amb el crepuscle

Haiku: Buk
Foto: dhammza
Font: flickr