I CONCURS INTERNACIONAL DE HAIKU
FACULTAT DE DRET D'ALBACETE


BASES:

Primera: Podran concursar tots els escriptors que presentin la seva obra escrita en castellà, sent la convocatòria d'àmbit internacional.

Segona: Els haiku hauran de ser originals i inèdits, podent enviar cada autor els haiku que desitgi, fins a un màxim de dues col·leccions de cinc haiku.

Tercera: El tema serà lliure i es valorarà positivament el que es respecti el cànon mètric del haiku clàssic: 5/ 7/ 5 síl·labes.

Quarta: Cada concursant reconeixerà en un document adjunt que és l'autor/a dels haiku enviats, fent constar: Nom o àlies amb el qual participa (opcional); DNI o NIF que ho identifiqui, direcció postal, país, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas de concórrer amb pseudònim l'autor haurà d'acompanyar els originals al costat d'un arxiu adjunt on han de constar les seves dades complets.
S'estipulen com formes d'enviament opcionals dels originals el correu electrònic o la direcció postal que segueixen:

-Direcció postal:
Facultat de Dret.
Deganat- Secretaria (ref.Concurs de Haiku)
Plaza de la Universidad, núm. 1
ALBACETE-02071

-Correu electrònic: elicioramon.inocencio@uclm.es

Cinquena: Per votació del jurat qualificador, es concediran sis premis, en les següents categories:

-Millor col·lecció de cinc haiku: 500 Euros i obsequi literari
-Segona millor col·lecció de cinc haiku: 300 Euros
-Tercera millor col·lecció de cinc haiku: 150 Euros

-Millor haiku: 200 Euros i obsequi literari
-Segundo millor haiku: 150 Euros
-Tercer millor haiku: 100 Euros

Esmentis: sense límit.

Sisena: La data límit de presentació d'originals es fixa en 15 d'octubre de 2006.

Setena: El Jurat estarà compost per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia i per un representant de la Facultat de Dret d'Albacete: Vicente Haya, Angel Aguilar, Fructuoso Soriano i Nuria Garrido Cuenca. El representi de l'entitat organitzadora actuarà amb veu però sense vot.

Vuitena: La decisió del concurs es realitzarà el dia 26 d'octubre de 2006.

Novena: L'acte de lliurament de premis, en el que participaran els membres del Jurat, se celebrarà el desembre de 2006, en un acte públic amb recital de haiku en el qual els guanyadors podran llegir les obres premiades.

Desena: Els originals premiats es publicaran en la pàgina WEB de la Universitat de Castella-la Manxa en el lloc estipulat per a la resolució del concurs. En tot cas, la propietat intel·lectual dels treballs sempre serà de l'autor. Els treballs no premiats seran destruïts en acabar l'acte de lliurament de premis.

Onzena: La presentació al I Concurs de Haiku “Facultat de Dret d'Albacete” implica la total acceptació de les bases, cuya interpretació, fins i tot la facultat de declararlo desert, quedarà segons el parer del Jurat.

5 comentaris:

Jaqme ha dit...

Sort.

Buk ha dit...

Gràcies, jaqme!

neus ha dit...

Que hi hagi sort Buk, que bons haikús segur que hi seran!

Un petó!

Buk ha dit...

Gràcies, elur!
El mateig et dic, perque suposo que hi participaràs, no? Espero que si. ;)

Un petó, maca

neus ha dit...

Ui no... que no podria anar a buscar el premi jejejejeje ;P
No crec que m'hi presenti, fa molts dies que no n'escric d'haikús...

Per si no havia quedat clar, els bons haikús que hi haurà són els teus, eh? ;)

Un petonàs, maco.