Nit sense lluna.
Engoleix l´autopista
de llums trencats

1 comentaris:

Amb cal·ligrafia tremolosa ha dit...

Vers on és aquest viatge: vers la fi o vers els confins d'aquesta absoluta nit sense lluna?
Qui engoleix a qui: l'autospista als viatjants o els viatjants a l'autopista?
Qui trenca els llums?
Quin és el nostre signe:
esperar o desesperar?

Satori!