olor a cremat
a prop de la bombeta
tot s'enfosqueix