vidres rallats
les finestres del metro
ja són opaques