Zeewena, Zeewena, m'acostava a tu amb el sagrat respecte del sacerdot i el desig cruel de l'assassí.

Maruyme
Naka no Hosomichi

0 comentaris: