mans ancianes -
encara semblen joves
sobre el piano

Haiku: Buk
Foto: Michael™
Font: Flickr