sala d'espera -
del darrer pacient
només un crit

Haiku: Buk
Foto: deNNis gErbECkx
Font: Flickr