ombres fugaces -
creuen els núvols blancs
uns falciots

Haiku: Buk
Foto: Prack
Font: Flickr